Wednesday, August 15, 2007

Delete user's profiles by Delprof

Delete user's profiles by Delprof.exe Tools

ไปอ่าน Blog ของท่าน dtplertkrai มาดูจะมีประโยชน์ กับงานด้านเราดี เลยขอนำคอลัมม์นี้มาโพสต่อ เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อๆกันครับ

ในบริษัท หน่วยงาน หรือสถานศึกษา ที่มีการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกันหลายคน อาจมีปัญหาเรื่อง User's Profile ซึ่งมีขนาดที่ใหญ่ขึ้น และจำนวนก็มากขึ้นตามวันเวลา การลบโดยทำที่ละเครื่องนั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลามาก และหากมีเครื่องเป็นหลายร้อยเครื่อง แต่ละเครื่องก็อยู่กันหลากหลายที่ ก็ยิ่งเป็นเรื่องหน้าปวดหัวสำหรับผู้ที่รับผิดชอบ แต่ช้าก่อนครับอย่าพึ่งหมดหวังซะทีเดียว เพราะทางไมโครซอฟต์ก็ได้คำนึงถึงปัญหาเหล่านี้เหมือนกัน จึงได้พัฒนาเครื่องมือชื่อ Delprof.exe ซึ่งช่วยแก้ปัญหาดังที่กล่าวมาได้ครับก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับเจ้าเครื่องมือตัวเก่งนี้ก่อนครับ Delprof.exe จะอยู่ในชุดเครื่องมือ Microsoft Windows Server 2003 Resource Kit เป็นเครื่องมือแบบ command-line สำหรับใช้ลบ User's profile ได้ทั้งบนเครื่องที่กำลังทำงานอยู่ (Local computer) หรือ บนเครื่องอื่นๆ จากระยะไกล (Remote computer) โดยการทำงานนั้นจะต้องเป็น user ที่มีระดับสิทธิ์เทียบเท่า administrator


การรันคำสั่ง
Delprof.exe /q /i /p /r /c:\\computer name /d:days

/q: ทำการรัน Delprof.exe ใน quiet mode ซึ่งจะทำการลบ profile โดยไม่ถามให้ยืนยันการลบ
/i: ให้ทำงานต่อไปโดยไม่สนใจความผิดผลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น
/p: ทำการถามให้ยืนยันก่อนทำการลบแต่ละ profile
/r: ทำการลบเฉพาะเคชของ roaming profile เท่านั้น โดยเหลือ Local profiles ของ user เอาไว้
/c:\\computer name: ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการทำการลบ profile ในกรณ๊ที่ไม่ใส่ option นี้ จะทำการลบ profile บนเครื่องที่ Delprof.exe กำลังทำงานอยู่
/d:days: กำหนดว่าให้ลบเฉพาะ profile ที่ไม่มีการใช้งานตามนานกว่าจำนวนวันที่กำหนด

ข้อควรระวัง: Delprof.exe นั้นจะทำการลบข้อมูลทั้งหมดที่เก็บอยู่ใน user profile คือทั้ง ข้อมูลบน desktop , favorites, ข้อมูลในโฟลเดอร์ Application Data,และข้อมูลที่เก็บอยู่ในโฟลเดอร์ My Documents

1. การใช้ Delprof.exe ทำการลบ user profile บน Remote Computer ชื่อ WS01

1. คลิก Start>Run พิมพ์ cmd เสร็จแล้วกด Enter

2. ที่ command prompt พิมพ์ delprof.exe /p /c:\\WS01 เสร็จแล้วกด Enter โดยโปรแกรมจะทำการถามให้ยืนยันการลบแต่ละ profile ลักษณะคล้ายดังนี้ Delete \\WS01\C$\Documents and Settings\Name1? (Yes/No/All)

3. ให้เลือกทำข้อใดข้อหนึ่งดังนี้

-พิมพ์ y แล้วกด Enter เพื่อยืนยันการลบ
-พิมพ์ n แล้วกด Enter เพื่อยกเลิกการลบ
-พิมพ์ a แล้วกด Enter เพื่อยืนยันการลบในทุกๆ profile

4.พิมพ์ exit เสร็จแล้วกด Enter เพื่อออกจาก command prompt

2. การใช้ Delprof.exe ทำการลบ user profile บน Local Computer ที่ไม่มีการใช้งานเกิน 15 วัน

1. คลิก Start>Run พิมพ์ cmd เสร็จแล้วกด Enter
2. ที่ command prompt พิมพ์ delprof.exe /p /d:15 เสร็จแล้วกด Enter โดยโปรแกรมจะทำการถามให้ยืนยันการลบแต่ละ profile ลักษณะคล้ายดังนี้ Delete \\MYWS\C$\Documents and Settings\Name1? (Yes/No/All)
3. ให้เลือกทำข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
-พิมพ์ y แล้วกด Enter เพื่อยืนยันการลบ
-พิมพ์ n แล้วกด Enter เพื่อยกเลิกการลบ
-พิมพ์ a แล้วกด Enter เพื่อยืนยันการลบในทุกๆ profile

4.พิมพ์ exit เสร็จแล้วกด Enter เพื่อออกจาก command prompt

ดาวน์โหลดเครื่องมือ Delprof.exe:
http://download.microsoft.com/

ข้อมูลอ้างอิงและรายละเอียดเพิ่มเติมอ่านได้จาก:
http://www.microsoft.com/

© 2007 by dtplertkrai. (dtplertkrai@gmail.com) Allright Reserved

No comments:

Post a Comment